ROZKAZ nr 16/2016
z dnia szkoleniowego 09.10.2016r.


1. Tematy zagadnień:
"Szkolenie Zurbanizowane" 

2. Cele zagadnień:
a) zapoznać:
 - podstawowa formacja w terenie zurbanizowanym 
 - manewry wykonywane w terenie zurbanizowanym
b) sprawdzić:
 - nie dotyczy
c) doskonalić:
 - nie dotyczy

3.Lista obecnych na szkoleniu:
 - por. Kurczak (instruktor/opiekun)
 - plut. Will (instruktor)
 - szer. Komes
 - st. szer Faraz
 - szer. Zielony

4.Poziom oraz przebieg realizacji zagadnień:
Szkolenie odbyło się według planu szkoleniowego. Omówione zostały podstawy poruszania się oraz manewry wykonywane w terenie zurbanizowanym. 
Uczestnicy bardzo sprawnie przyswajali wiedzę.

5. Uwagi:
 - Pamiętamy o komunikacji, jest ona niezwykle ważna w terenie zurbanizowanym, sygnały przepust, sprawdzam, 200, ubezpieczam są niezbędne,
 - Jeżeli pokonujemy skrzyżowanie typu "+" jedną drużyną dwóch pierwszych tworzy ,,bramkę", następnie 3. przebiega na drugą stronę (jego sektorem ogniowym jest wówczas przód), 4. przebiega i ubezpiecza kierunek, który ubezpiecza 1. (prawo bądź lewo, zależnie od sytuacji), natomiast 5. ubezpiecza kierunek 2. po przebiegnięciu. 
Zaleca się omijanie takich skrzyżowań j.w.
Przeczytano przez
kurczak, coopers, Mefi, Masakrat0r, Zielony, suciovip, Born2Steal, Vexus, Max_Killer