ROZKAZ nr 16/2016
z dnia szkoleniowego 20.09.2016r.


1. Tematy zagadnień:
 "Szkolenie Sygnałów Dowodzenia" - praktyka

2. Cele zagadnień:
 a) zapoznać:
  - nie dotyczy
 b) sprawdzić:
  - znajomość sygnałów dowodzenia
 c) doskonalić:
  - komunikację radiową

3.Lista obecnych na szkoleniu:
  - por. Kurczak (instruktor)
  - st. szer. Kudłaty
  - st. szer. Faraz
  - szer. Komes

4.Poziom oraz przebieg realizacji zagadnień:
 Szkolenie zostało poprzedzone szkoleniem teoretycznym. Po "krótkim" wstępie przeszliśmy do zagadnień praktycznych. Drużyna miała za zadanie znaleźć bazę wroga i przypuścić na nią atak, a następnie bronić się przed natarciem wroga.

5. Uwagi:
  - Szkolenie praktycznie musi mieć podstawę teoretyczną, stąd "krótki" wstęp.
  - Przy meldowaniu np. KORSARZ lub MAKIETA po tych sygnałach nie występuje żadna dłuższa przerwa. Pada tylko akcent na sygnał dowodzenia i dalej zgodnie z procedurą komunikacji (krótka i zwięzła) podajemy meldunek.
  - W przypadku otwarcia ognia przez sekcje minimum najprostszy komunikat musi spłynąć do dowódcy, np: "KM otwieram ogień". Opcjonalnie można dodać azymut i odległość. Oczywiście trzeba mieć na uwadze traffic na radiu.
  - Przy każdym rozkazie trzeba potwierdzić jego odebranie i wykonywanie. W przypadku długiego czasu sporządzania meldunku zameldować swą gotowość do podania meldunku tj.:"Gotowość do KORSARZ".
Przeczytano przez
kurczak, Masakrat0r, coopers, Mefi, Born2Steal, Zielony, suciovip, Vexus, Max_Killer