4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 29.07.2016r. 

ROZKAZ DZIENNY 14/2016 
z dnia 29.07.2016r. 2. Sprawy dyscyplinarne. 
- szer. Kudłaty 
W/w żołnierzowi nadaję wyższy stopień wojskowy -st. szeregowy- stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przełożonych.  
 - nie dotyczy

4. Sprawy personalne: 
4.1. Przybycia ewidencyjne; 
Rekruci:
 - szer. Puklerz,
 - szer. Zielony,
 - szer. Komes,
 - szer. Arczan, 
 - szer. okrzi, 
 - szer. Swelder.
             
                  W/w.  wcielam do plutonu szkoleniowego w celu odbycia szkoleń podstawowych oraz przygotowania do służby czynnej w strukturach 4DSR.

  2) ubycia ewidencyjne; 
 - nie dotyczy

  3) przeniesienia wewnątrz jednostki; 
     - st. szer. Kudłaty
ww. wcielam do służby czynnej stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

  4) skierowania do róSnego rodzaju szkół, ośrodków szkolenia, na kursy itp.; 
 - nie dotyczy

  5) skierowania do zakładów leczniczych; 
      -nie dotyczy

  6) skierowania do aresztu; 
 - nie dotyczy

  7) inne ubycia czasowe;  
 - nie dotyczy

  8) powroty z czasowego ubycia; 
 - nie dotyczy

  9) przybycia czasowo przydzielonych;  
 - nie dotyczy

  10) ubycia czasowo przydzielonych;  
 - nie dotyczy

  11) wyznaczenia na stanowiska; 
 - st. szer. Kudłaty zgłosić się do dowódcy po przydział dodatkowy w strukturach 4DSR.  Czas operacyjny 24h. 

  12) przybycia i zwolnienia z pracy pracowników wojska; 
     -nie dotyczy

  13) Inne zmiany mające znaczenie dla przebiegu służby żołnierza.
 - nie dotyczy

5. PodróSe słuSbowe, urlopy, zwolnienia od zajęć. 
 - nie dotyczy

6. Sprawy szkoleniowe. 
 - nie dotyczy

7. Sprawy finansowe. 
 - nie dotyczy

9. Inne sprawy.

DOWÓDCA
płk Moras
Przeczytano przez
suciovip, Born2Steal, Mefi, coopers, Masakrat0r, kurczak, Vexus, Zielony, Max_Killer