4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 07.05.2016r. 


ROZKAZ DZIENNY Nr 10/2016 
z dnia 03.05.2016r. 


2. Sprawy dyscyplinarne. 

- mjr Psycho
W/w żołnierzowi nadaję stopień wojskowy -kapral- oraz wcielam do grona żołnierzy stałych służbą na prośbę zainteresowanego.

- szer. Moras
W/w żołnierzowi nadaję wyższy stopień wojskowy -st. szeregowy- oraz wcielam do żołnierzy stałej służby stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

- st. kpr. Suciovips
W/w żołnierzowi nadaję wyższy stopień wojskowy -plutonowy- stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przełożonych. 
3.1. Obecnie prowadzimy rozmowy i przygotowania paru żołnierzy stałej służby do możliwego wcielenia w niedalekiej przyszłości do Sztabu Dowodzenia. 

4. Sprawy personalne: 
4.1. Przybycia ewidencyjne; 
- szer. Maximus
W/w żołnierzowi nadaję stopień wojskowy -szeregowy- oraz wcielam do grona rekrutów stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR.

- szer. Bralo
W/w żołnierzowi nadaję stopień wojskowy -szeregowy- oraz wcielam do grona rekrutów stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR.

- szer. Kudlaty
W/w żołnierzowi nadaję stopień wojskowy -szeregowy- oraz wcielam do grona rekrutów stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR.

4.2. Ubycia ewidencyjne; 
- szer. Valvi
 Z w/w żołnierzem rozwiązuję stosunek służbowy w 4DSR z powodu braku zainteresowania jednostką oraz braku perspektyw na wcielenie do członków stałych służbą.

4.11. Wyznaczenia na stanowiska; 
- Niedługo ukaże się rozkaz z rozdaniem baretek

6. Sprawy szkoleniowe. 
6.1. W bieżącym miesiącu odbędzie się Szkolenie Rozwojowe. Co to za szkolenie, dowiedzieć się można tylko przychodząc na nie.

6.2. Następuje lekka zmiana obowiązkowych manewrów. Rekruci uczęszczają na manewry według wcześniejszych zasad, czyli raz w miesiącu mają się stawić na nich.
Stali członkowie są dopuszczeni do misji w miesiącu następnym pod warunkiem, że wszystkie zaplanowane manewry się odbyły bądź jednostka ma zaliczoną obecność na przynajmniej jednych manewrach. Jeżeli manewry się nie odbędą, na kolejny miesiąc wracamy do starych zasad. Dodatkowo, jeżeli u żołnierza stwierdzi się braki podczas misji, zostanie skierowany do ośrodka szkoleniowego by nadrobić zaległości. Jeżeli się nie stawi na wyznaczonych terminach, zostanie zawieszony do czasu nadrobienia wiadomości.

6.3.
plut. Bobas
plut. Panczo
kpr. Max_Killer
kpr. Psycho
st. szer. Madness
st. szer. Adamsan
szer. mAcieyoo
szer. SCUZ
szer. Nyzrum
szer. Leinad
W/w żołnierze nie wzięli udziału w Manewrach Taktycznych KWIECIEŃ 2016 W związku z tym nadaję zakaz brania udziału w działaniach bojowych do momentu stawienia się na następnych Manewrach.

szer. kapsel
W/w żołnierz za udział w 66% szkoleń zurbanizowanym w miesiącu kwietniu nie zostaje zawieszony, ponadto polecam stawić się na manewrach w celu odświeżenia wiadomości. 

7. Sprawy finansowe. 
7.1. Przypominam o składkach do 10 każdego miesiąca. Sprawdźcie czy macie zaległości, niestety na chwilę obecną wygląda na to, że będę musiał zawiesić od działań bojowych parę osób.
7.2. Dane do przelewu
7.3. Wykaz składek - tylko dla żołnierzy stałych służbą


DOWÓDCA
płk kurczak
Przeczytano przez
kurczak, Masakrat0r, coopers, suciovip, Born2Steal, Vexus, Max_Killer