4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 22.04.2016r. 


ROZKAZ Nr 12/2016 
z dnia szkoleniowego 16.04.2016r. 


1. Tematy zagadnień:
"Szkolenie Zurbanizowane"

2. Cele zagadnień:
a) zapoznać:
 - podstawy przemieszczania się w mieście
 - techiniki pokonywania przepustów (dużych, małych) oraz skrzyżowań, skoku na drugą stronę ulicy
 - sposoby oczyszczania budynków i pomieszczeń 
b) sprawdzić:
 - nie dotyczy 
c) doskonalić:
 - nie dotyczy

3. Lista obecnych na szkoleniu:
 - mjr. Mefi
 - st. kpr. Suciovip
 - st. kpr. Will (intruktor)
 - szer. Kapsel
 - szer. Moras
 - szer. Reet
 - szer. Vexus
 
4. Poziom oraz przebieg realizacji zagadnień:
Szkolenie odbyło się według harmonogramu. Obecni na szkoleniu bardzo sprawnie przyswajali nową wiedzę.

5. Uwagi
 - skoki wykonujemy (w miarę możliwości) prostopadle bądź równolegle do najbliższej osłony, unikamy skoków skośnych ze względu na ewentualne mieszanie się jednostek
 - unikać otwartych przestrzeni w mieście 
Przeczytano przez
kurczak, suciovip, Masakrat0r, coopers, Born2Steal, Vexus