4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 03.04.2016r. 


ROZKAZ DZIENNY Nr 7/2016 

z dnia 02.04.2016r. 


3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przełożonych. 

3.1. Do dywizji przyszedł przedstawiciel jednostki ArmaRealSquad ws. zaproszenia na JointOpsa. Dowództwo zareagowało na nie pozytywnie. W niedalekiej przyszłości czeka nas misja COOP50. Ilość slotów dla naszej Dywizji nie jest jeszcze znana. Rozmowy ws. JO prowadzi Dowódca 4DSR - płk. Kurczak.


4. Sprawy personalne: 

4.11. Wyznaczenia na stanowiska
 - kpr. Snajpie
W/w żołnierza degraduje do stopnia st. szeregowego za rażące zachowanie w stosunku do wyższych przełożonych oraz niższych stopniem.


4.13. Inne zmiany mające znaczenie dla przebiegu służby żołnierza.
 - szer. Vexus
W/w żołnierzowi przedłużam okres rekrutacyjny za rażące zachowanie w stosunku do  wyższych stopniem o min. jeden miesiąc, tj. od 18.05.br. może ubiegać się o stały przydział 4DSR.


6. Sprawy szkoleniowe. 

6.1.  Ze względu na wczorajsze (02.04.2016r.) problemy z serwerem A3 nie mogliśmy przeprowadzić szkolenia z t. czarnej, z związku z tym odbyła się misja bojowa na którą wyjątkowo mogli uczestniczyć żołnierze niedopuszczeni. 


6.2. Pkt 6 rozkazu dziennego 6/2016 nadal obowiązuje.


6.3. W związku z powyższym nie da się wyrobić normy obecności 50% na szkoleniu t. czarnej, zmieniam warunek przystąpienia do tego szkolenia bez konsekwencji. Mianowicie szkolenie musi zaliczyć 75% stałych służbą żołnierzy 4DSR.


DOWÓDCA
płk Kurczak
Przeczytano przez
Masakrat0r, kurczak, suciovip, coopers, Vexus, Born2Steal