4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 29.02.2016r. ROZKAZ DZIENNY Nr 4/2016 

z dnia 29.02.2016r. 

3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przełożonych. 

3.1. Przypominam, że w najbliższą sobotę odbędzie się kontynuacja misji JOINT OPS Granica Agresora [coop60]


4. Sprawy personalne: 
4.1 przybycia ewidencyjne; 
 - szer. macieyo
W/w żołnierzowi nadaje status rekruta stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR.

- szer. Vexus
W/w żołnierzowi nadaje status rekruta stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR.4.2. Ubycia ewidencyjne; 
- szer. Lako
 Z w/w żołnierzem rozwiązuję stosunek służbowy w 4DSR z powodu nikłego zainteresowania oraz braku odzewu.- szer. Piomen
 Z w/w żołnierzem rozwiązuję stosunek służbowy w 4DSR 
z powodu nikłego zainteresowania oraz braku odzewu.4.3. Przeniesienia wewnątrz jednostki; 
- st. kpr. Will
W/w żołnierzowi nadaje status Sił Rezerwowych stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR.5. Podróże służbowe, urlopy, zwolnienia od zajęć. 

- st. szer. Roll1n
W/w żołnierzowi udzielam urlopu do miesiąca kwietnia.


6. Sprawy szkoleniowe. 
plut. Born2Steal (Pablo)
plut. Bobas
plut. Masakrator
st. szer. Majster
st. szer. Roll1n
st. kpr. Coopers
szer. Valvi
szer. Scuz
szer. Leinad
szer. mAcieyo
szer. Sithor

szer. Avius


W/w żołnierze nie wzięli udziału w Manewrach Taktycznych LUTY 2016. W związku z tym nie dopuszczam ich do działań bojowych do momentu stawienia się na kolejnych Manewrach.
DOWÓDCA
Przeczytano przez
kurczak, Masakrat0r, suciovip, coopers, Born2Steal, Max_Killer, Vexus