4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 21.02.2016r. 

ROZKAZ Nr 5/2016
z dnia szkoleniowego 21.02.2016r.1. Tematy zagadnień:
,,Manewry taktyczne"

2. Cele zagadnień:
a) zapoznać:
- żołnierzy nowo wcielonych z zasadami prowadzenia taktyki obowiązującej w 4DSR.
b) sprawdzić:
- żołnierzy stałej służby z posługiwania się taktyka obowiązująca w 4DSR.
c) doskonalić:
- żołnierzy stałej służby z posługiwania się taktyką obowiązującą w 4DSR.
- stopień zgrania żołnierzy stałej służby w formacjach obowiązujących w 4DSR.

3. Lista obecnych na szkoleniu:
- mjr Psycho
- mjr Mefi
- st. kpr. Will
- st. kpr. Suciovips
- kpr. Max Killer
- kpr. Madness
- szer. Adamsan
- szer. Vexus

4. Poziom oraz przebieg realizacji zagadnień:
  ,,Manewry taktyczne"
   Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z harmonogramem szkoleń. Wszystkie zagadnienia zostały zrealizowane w stopniu dobrym. Żołnierze reagowali na komendy szybko i sprawnie. Zrywanie kontaktu ogniowego na poziomie dostatecznym i dobrym. Zmiany formacji w marszu i postoju w stopniu dobrym. 
  
5. Uwagi
   Do ponownego przećwiczenia:
- reakcja na kontakt
- zrywanie kontaktu ogniowego
- zmiana formacji
- wszyscy powtórzyć animacje z taktyki zielonej

  Stan osobowy obecny na szkoleniu może brać udział w misjach bojowych i szkoleniowych. 
Osoby zapisane, które nie stawiły się na szkoleniu:
- plut. Pablo
- st. szer. RoLL1n
- Piomen
Przeczytano przez
Max_Killer, suciovip, Masakrat0r, coopers, kurczak, Vexus, Born2Steal, kondziuqx