4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 14.02.2016r. 

ROZKAZ Nr 4/2015 
z dnia szkoleniowego 11.02.2016r.


1. Tematy zagadnień:
,,Szkolenie adaptacyjne na stanowisku - dowódca polowy" - etap I.

2. Cele zagadnień:
a) zapoznać:
 - z podstawowym systemem zarządzania drużyną;
 - z podstawami praktycznego wykorzystywania zdolności dowódczych;
b) sprawdzić:
 - z wykonywania podstawowych czynności dowódcy;
 - z prawidłowego i zwięzłego wydawania podstawowych rozkazów bojowych;
c) doskonalić:
 - nie dotyczy.

3. Lista obecnych na szkoleniu:

 - płk Kurczak
 - ppłk Panczo
 - mjr Mefi
 - mjr Psycho
 - plut. Pablo
 - st.szer. Rollin

4. Poziom oraz przebieg realizacji zagadnień:
  Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z harmonogramem. Żołnierzom zostały omówione podstawowe zasady dowodzenia drużyną jak i podstawowe wzorce dowódcy. W części praktycznej żołnierze realizowali założenia w stopniu dostatecznym i dobrym. Wskazywanie celów oraz dobór azymutów dla szeroko rozwiniętych sekcji odbyło się na poziomie dobrym. Jeden żołnierz wyraźnie odchodził od grupy nie znając podstaw użytkowania sprzętu będącego na jego wyposażeniu. W części obejmującej wyznaczanie rozkazu do przemieszczania się żołnierze mieli problem z krótkim i zwięzłym przekazaniem informacji do sekcji. Należy stosować metodykę przekazywania informacji za pomocą ,,haseł kluczy". Wydłużanie komunikatu przy pomocy zwrotów typu: ,,naprzeciwko, przy, obok, za rogiem" oraz sama odmiana wyrazów jest zupełnie niepotrzebna i znacząco opóźnia działanie całego pododdziału.

5. Uwagi

 - st.szer. Rollin
 W/w żołnierzowi polecam każdorazowe zapoznawanie się z przydzielonym mu sprzętem pół godziny przed każdą misja i szkoleniem (problem z użytkowaniem dalmierza).

Polecam, aby każdy z dowódców polowych zobowiązał się do poprowadzenia manewrów taktycznych od początku do końca zgodnie z harmonogramem oraz określonym, wygodnym limitem czasowym 2h/2,5h.

Polecam, aby każdy z dowódców regularnie zapoznawał się z ,,Poradnikiem dowódcy drużyny" oraz ,,Sygnałami dowodzenia" w celu łatwiejszego i sprawniejszego komunikowania się miedzy podległymi mu sekcjami.
                                       
       
Przeczytano przez
kurczak, coopers, suciovip, Max_Killer, Masakrat0r, Born2Steal, Vexus