4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 11.02.2016r. 

ROZKAZ Nr 3/2016 
z dnia szkoleniowego 11.02.2016r.

1. Tematy zagadnień:
,Szkolenie medyczne"

2. Cele zagadnień:
a) zapoznać:
- żołnierzy z zakresu udzielania pomocy medycznej rannym
b) sprawdzić:
- umiejętności oraz wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego
c)doskonalić:
umiejętności oraz wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego poprzez ćwiczenia praktyczne3. Lista obecnych na szkoleniu:


- płk Kurczak
- ppłk Panczo
- por. Grippen
- kpr. Snajpie
- st. szer. Majsteros
- szer. Adamsan

4. Poziom oraz przebieg realizacji zagadnień:
  Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem zawartym w skrypcie szkolenia medycznego. Żołnierze przyswoili wiedzę teoretyczną z zakresu ratownictwa medycznego. W części praktycznej zajęć z zaangażowaniem wykonywali postawione przed nimi zadania. Założenia szkolenia zostały zrealizowane w stopniu dobrym i bardzo dobrym.

Oceny oraz uwagi wystawione żołnierzom po zakończeniu szkolenia medycznego:
- płk Kurczak
    1) Ocena: 5
    2) Uwagi: brak
- ppłk Panczo
    1) Ocena: 4
    2) Uwagi: Wiedza teoretyczna przyswojona. Praktyka dobra, aczkolwiek nie najlepsza. Decyzje muszą być bardziej pewne oraz podejmowane szybciej.
- por. Grippen
    1) Ocena: 4
    2) Uwagi: Wiedza teoretyczna przyswojona. Praktyka dobra, aczkolwiek nie najlepsza. Decyzje muszą być bardziej pewne oraz podejmowane szybciej.
- kpr. Snajpie
    1) Ocena: 4
    2) Uwagi: Wiedza teoretyczna przyswojona. Praktyka dobra, aczkolwiek nie najlepsza. Decyzje muszą być bardziej pewne oraz podejmowane szybciej.
- st. szer. Majsteros
    1) Ocena: 4
    2) Uwagi: Wiedza teoretyczna przyswojona. Praktyka dobra, aczkolwiek nie najlepsza. Decyzje muszą być bardziej pewne oraz podejmowane szybciej.
- szer. Adamsan
    1) Ocena: 3
    2) Uwagi: Wiedza teoretyczna przyswojona. Praktyka wymaga poprawy. Dopuszczony do pełnienia funkcji medyka pod warunkiem nadzoru osoby bardziej doświadczonej
     Instruktor

mjr Mefi

Przeczytano przez
suciovip, Masakrat0r, Max_Killer, coopers, kurczak, Born2Steal, Vexus, kondziuqx