4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 31.01.2016r. ROZKAZ DZIENNY Nr 3/2016 

z dnia 31.01.2016r. 

2. Sprawy dyscyplinarne. 
2.1. Udzielam pochwały całemu stanowi osobowemu uczestniczącemu na zebraniu żołnierzy 4 Dywizji Szybkiego reagowania, ponadto nadaje wyższe stopnie wojskowe każdemu żołnierzowi zgodnie do potrzeb sił zbrojnych 4DSR.

2.2.
 - Adamsan
 - Avius
W/w żołnierzowi nadaję stopień wojskowy -szeregowy- oraz wcielam do grona rekrutów stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

 - szer. Majster
 - szer. Roll1n
W/w żołnierzowi nadaję wyższy stopień wojskowy -st. szeregowy- stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

 - st. szer. Max killer
 - st. szer. Snajpie
 - st. szer. Madness
W/w żołnierzowi nadaję wyższy stopień wojskowy -kapral- stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

 - st. szer. Psycho
 - st. szer. Mefi
W/w żołnierzowi nadaję wyższy stopień wojskowy -major- stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

 - kpr. Suciovips
W/w żołnierzowi nadaję wyższy stopień wojskowy -st. kapral- stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

 - st. kpr. Pablo
 - st. kpr. Bobas
 - st. kpr. Masakrator
W/w żołnierzowi nadaję wyższy stopień wojskowy -plutonowy- stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

 - plut. Panczo
W/w żołnierzowi nadaję wyższy stopień wojskowy -podpułkownik- stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

 - płk Grippen
W/w żołnierzowi nadaję niższy stopień wojskowy -porucznik- stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przełożonych.
3.1. W związku z objęciem obowiązków dowódcy 4DSR przez płk Kurczaka ustalam następujący skład Sztabu Dowodzenia:

 - płk Kurczak - dowódca jednostki
 - ppłk Panczo - zastępca dowódcy dywizji
 - mjr Mefi 
 - mjr Psycho  

4. Sprawy personalne
4.1. Przybycia ewidencyjne
 - szer. Adamsan
 - szer. Avius
 W/w żołnierzom nadaję status rekruta w strukturach Sił Zbrojnych 4DSR.

4.2. Ubycia ewidencyjne
 - mjr Apocalypto
Wraz z dniem 31.01.2015 z w/w żołnierzem rozwiązuję stosunek służbowy z 4DSR.

4.3. Przeniesienia wewnątrz jednostki
 - por. Grippen
W/w żołnierza przenoszę ze struktury Dowódcy Dywizji do grona Instruktorów

5. Podróże służbowe, urlopy, zwolnienia od zajęć. 
- st. szer. Sithor
W/w żołnierzowi udzielam urlopu do czasu naprawy sprzętu komputerowego.
Przeczytano przez
kurczak, suciovip, coopers, Masakrat0r, Born2Steal, Max_Killer, Vexus