4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 14.01.2016r. 

ROZKAZ DZIENNY Nr 2/2016 
z dnia 14.01.2016r
2.Sprawy dyscyplinarne:


 -szer. Silthor
 -szer. Mefi
  W/w zolnierzom nadaje wyzszy stopien wojskowy -starszy szeregowy- nadajac tym samy status stałego czlonka Sil Zbrojnych 4DSR.

  -szer. Majster
   Na wniosek kpt. Apocalypto w/w zolnierza wyrozniam pochwala za wzorowe wykonywanie obowiazkow na stanowisku kierowcy podczas misji dnia 10.01.2015r.

 -szer. Lako
   Na wniosek kpt. Apocalypto w/w zolnierza wyrozniam pochwala za wzorowe wykonywanie obowiazkow na zajmowanym stanowisku.
   
  -plut. Panczo
   W/w zolnierzowi przyznaje odznaczenie -Celowniczy RPG poziom srebrny.
  
  -kpr. Suciovip
   W/w zolnierzowi przyznaje odznaczenie - Celowniczy RPG poziom brazowy.
 
4.Sprawy personalne:
4.1. Przybycia ewidencyjne:

  -szer. Lako
  -szer. Horyhorse
  W/w zolnierzom nadaje status rekruta w strukturach Sil Zbrojnych 4DSR.

4.2. Ubycia ewidencyjne:

  -szer. Peja
   Z w/w zolnierzem rozwiazuje stosunek sluzbowy w 4DSR z powodu oczekiwanego braku aktywnosci.
  
4.3. Przeniesienia wewnatrz jednostki:

  -szer. Horsyhorse
  W/w zolnierza przenosze do struktur Sil Rezerwowych 4DSR do miesiąca MAJ z jednoczesnym zawieszeniem okresu rekrutacyjnego. W przypadku braku odzewu po tym okresie zolnierz zostaje odsuniety ze sluzby w 4DSR.

5. Urlopy, zwolnienia z zajec:

 -st.szer. Snajpie
  W/w zolnierzowi udzielam urlopu do dnia 20.01.2015r

 -st.kpr. Will
  W/w zolnierza kieruje na urlop techniczny do czasu opanowania problemow zwiazanych ze sprzetem.

6.Sprawy szkoleniowe:
6.1. Dnia 9.01.2016r odbyły manewry taktyczne w ośrodku Szkolenia 4DSR Bornholm:
 Lista obecnych:
-mjr Kurczak
-kpt. Apocalypto
-st.kpr. Bobas
-plut. Panczo
-st. kpr. Masakrator
-szer. Valvi
-st.szer. Snajpie
-st.szer. Psycho
-st.szer. Silthor
-szer. Rollin
-st.szer. Mefi
-szer. Majster

6.2. Nizej wymienieni zolnierze maja obowiazek zaliczenia kolejnych manewrow taktycznych dnia 29.01.2016r. W przypadku braku ich zaliczenia zostana odsunieci od rozgrywania misji bojowych w m. LUTY do czasu ich zaliczenia:

-plut. Kuba
-st.kpr. Pablo
-kpr. Seinnt
-st.kpr. Coopers
-kpr. Suciovip
-st.kpr. Will
-szer. Scuz
-st.szer. Max Killer
-szer. Leinad
-st.szer. Madness
-szer. Nyzrum
-szer. Lako
 
6.3. W dniu 13.01.2015r zostalo przeprowadzone szkolenie teoretyczne ze stosowania sygnalow dowodzenia. Na szkolenie stawili sie zolnierze:
-st. szer. Silthor
-st. szer. Mefi (szkolenie indywidualne)
-st.kpr. Masakrator
-kpt. Apocalypto
  


DOWODCA
Przeczytano przez
kurczak, suciovip, Masakrat0r, Born2Steal, coopers, Max_Killer