4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 3.01.2016r. 

ROZKAZ DZIENNY Nr 1/2016 
z dnia 2.01.2016r
2.Sprawy dyscyplinarne:

-szer. Psycho
 W/w zolnierzowi nadaje wyzszy stopień wojskowy -starszy szeregowy. Zgodnie z powyzszym nadaje status stałego członka w strukturach Sil Zbrojnych 4DSR.

4.Sprawy personalne:
4.1. Przybycia ewidencyjne:

  -szer. Rollin
   W/w zolnierzowi nadaje status rekruta stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR.

4.2 Ubycia ewidencyjne:

  -szer. Konar
   Z w/w zolnierzem rozwiazuje stosunek sluzbowy w 4DSR z powodu niklego zainteresowania oraz braku odzewu.

6.Sprawy szkoleniowe:
  Wyciag z rozkazu szkoleniowego nr 1/2016 z dnia 2.12.2016r:
  Dnia 2.01.2016r odbyło sie szkolenie ogniowe z 5,56mm kbs Beryl. 

  Strzelania bojowe z 5,56mm kbs Beryl
 Wyniki strzelan:                                          B1            B2          B3 
        
-plut. Panczo                                             60s           43s         37s
-st. kpr. Masakrator                                  45s           45s         34s
-st. kpr. Coopers                                        90s          88s         44s
-st. szer. Madness                                     63s          50s         35s
-szer. Silthor                                             103s         75s         30s
-szer. Majster                                           135s         106s       33s
-szer. Psycho                                            42s           36s         28s
-szer. Mefi                                                91s           60s         54s

7.Sprawy logistyczne:
  31.12.2015 roku zakonczyl sie przetarg na dostawe uzbrojenia i modernizacji sprzetu do działań lądowych dla 4DSR. Przetarg wygrała grupa PSZ Team. Kontrakt zaklada że sprzet i uzbrojenie zostana oddane do uzytku w dniach 4.01.2016 - 9.01.2016 roku. 
  


 
DOWODCA
Przeczytano przez
Born2Steal, coopers, kurczak, Masakrat0r, suciovip, Max_Killer, Vexus