4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 18.10.2015r. 

ROZKAZ DZIENNY Nr 40/2015 
z dnia 17.10.2015r


2. Sprawy dyscyplinarne:

-st.szer. Masakrator
 Na wniosek plk Knifcia w/w zolnierzowi przyznaje pochwałe za wzorową służbę na stanowisku -strzelec wyborowy- podczas misji z dn. 10.10.2015r.
 Na wniosek mjr Grippena w/w zolnierzowi nadaje odznaczenie -CELOWNICZY KM poziom brązowy za dotychczasowy wkład na zajmowanym stanowisku.

-st.szer. Will
 Na wniosek plk Knifcio w/w zolnierzowi przyznaje pochwałe za wzorową służbę na wyznaczonym stanowisku podczas misji z dn. 10.10.2015r oraz za wykazanie sie ponadprzecietna wiedza nt. zasad prowadzenia taktyki czarnej.

4. Sprawy personalne:
4.1. Przybycia ewidencyjne
 
-szer. Themikiryki
 W/w zolnierzowi nadaje status rekruta w strukturach Sil Zbrojnych 4DSR.

4.2. Ubycia ewidencyjne:

-szer. Dazz
 Z w/w zolnierzem rozwiazuje stosunek sluzbowy z 4DSR z powodu braku aktywnosci. W/w zolnnierz przyjał do wiadomosci decyzje Sztabu Dowodzenia.

5.Urlopy, podroze sluzbowe, zwolnienia z zajec:

-kpt. Kurczak
 W/w zolnierza kieruje na urlop w dniach 16.10.2015 do 18.10.2015r. Nastepnego dnia po ustaniu urlopu polecam stawienie sie w jednostce celem zameldowania przybycia.

6. Sprawy szkoleniowe:
   
  W zwiazku z brakiem wyszkolenia taktycznego pojedynczych jednostek, w najblizszym czasie zostana przeprowadzone manewry taktyczne. Nacisk zostanie nalozony na zrywanie kontaktu ogniowego ze zmiana kierunku zrywania kontaktu.

 


DOWODCA
Przeczytano przez
Masakrat0r, suciovip, coopers, kurczak, Born2Steal