4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 04.09.2015r. 

ROZKAZ DZIENNY Nr 32/2015 
z dnia 04.09.2015r. 4. Sprawy personalne:
4.1. Ubycia ewidecyjne:

-szer. Gryfin
-szer. Riten
Z w/w zolnierzem rozwiazuje stosunek sluzbowy w strukturach Sil Zbrojnych 4DSR.

4.3. Przeniesienia wewnątrz jednostki:
-szer. Deweloper
-szer. Bromar
W/w zolnierzom zawieszam postepowanie rekrutacyjne do czasu wyjasnienia spraw indywidualnych.

6. Sprawy szkoleniowe:
6.1.Dnia 4.09.2015r odbylo sie szkolenie z podstaw taktyki zielonej.

   Wyciag z rozkazu szkoleniowego 4/2015 z dnia 4.09.2015r
   Lista obecnych na szkoleniu:
- płk Kurczak
- mjr Knifcio
- mjr Grippen
- plut. Riwer
- st.kpr. Krynger
- st.szer. Panczo
- szer. Evan
- szer. Wil
- st.kpr. Budek - nie ukonczyl
- szer. Suciovip - problemy techniczne
   
6.2.Dnia 04.09.2015r odbyło się sztrzelanie bojowe B1 B2 B3 z 5,56mm z kbs Beryl
 
  Wyciąg z rozkazu szkoleniowego 4/2015 z dnia 04.09.2015r
  Wyniki strzelań B1 B2 B3 z 5,56mm kbs Beryl:
                                                                                                  B1          B2          B3
-kpr. Pablo                                                                                60           37          26
-szer. Evan                                                                                46           41          n/d


z-ca DOWODCY
Przeczytano przez
coopers, kurczak, suciovip, Born2Steal, Masakrat0r, Vexus