4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 30.08.2015r. 

ROZKAZ DZIENNY Nr 31/2015 
z dnia 29.08.2015r. 
4. Sprawy personalne:
4.2. Przybycia ewidecyjne:

-szer. Jacobs
-szer. Hubert
-szer. Rasiak
-szer. Bromar
-szer. Deweloper
W/w żołnierzowi nadaje status rekruta w strukturach Sił Zbrojnych 4DSR.

5. Podróże służbowe, urlopy, zwolnienia z zajęć:

-szer. Suciovip
W/w żołnierz powrócił z ćwiczeń o tematyce survivalowej. Z dniem 30.08.2015 roku powrócił do koszar.

6. Sprawy szkoleniowe:
6.1.Dnia 20.08.2015r odbylo sie szkolenie z pilotazu smiglowcow transportowych.

   Wyciag z rozkazu szkoleniowego 2/2015 z dnia 21.08.2015r
   Lista obecności z zestawieniem ocen:
- płk Kurczak: 6/10
- plut. Riwer: 7/10
- szer. Riten: 8/10
- szer. Evan: 8/10
   
6.2.Dnia 28.08.2015r odbyło się szkolenie z pilotażu smigłowców bojowych.
 
  Wyciąg z rozkazu szkoleniowego 3/2015 z dnia 28.08.2015r
  Lista obecności z zestawieniem ocen:
- płk Kurczak: n/d 
- plut. Riwer: 7/10
- szer. Masakrator 7/10
- szer. Riten: n/d
- szer. Evan: n/d z-ca DOWODCY
Przeczytano przez
kurczak, suciovip, Born2Steal, coopers, Masakrat0r