4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 28.08.2015r. ROZKAZ Nr 3/2015 
z dnia szkoleniowego 26.08.2015r.


1. Tematy zagadnień:
,,Manewry taktyczne - pilot śmigłowca bojowego AH-64D"

2. Cele zagadnień:
a) zapoznać:
- pilotów z maszyną AH-64D
- pilotów z siłą ogniową śmigłowca

b) sprawdzić: 
- reakcje pilotów na kontakt z obroną PLOT

c) doskonalić:
- współprace między pilotami
- latanie w szyku
- latanie na niskim pułapie
- celność pilotów przy użyciu pocisków HYDRA
- dynamiczne podejście i odejście od celów

3. Lista obecnych na szkoleniu:
- płk Kurczak
- plut. Riwer
- szer. Evan
- szer. Riten
- szer. Masakrator

4. Poziom oraz przebieg realizacji zagadnień:
  ,,Manewry taktyczne - pilot śmigłowca bojowego AH-64D"
    Manewry przebiegły zgodnie z hormonogramem. Wszystkie cele i założenia zostały zrealizowane. Wyszkolenie pilotów jest na dobrym poziomie. W celu zwiększenia sprawności bojowej zaleca się przejście szkolenia z metodyki latania śmigłowcem bojowym u instruktora mjr Knifcia oraz wylatanie większej ilości godzin.

   Ocena opanowania śmigłowca AH-64D:
- płk Kurczak: n/d 
- plut. Riwer: 7/10
- szer. Masakrator 7/10
- szer. Riten: n/d
- szer. Evan: n/d 

5. Uwagi:
Prośba do mjr Knifcia o przeprowadzenie szkolenia z zakresu śmigłowców bojowych z naciskiem na śmigłowiec AH-64D w celu zwiększenia sprawności bojowej pilotów plut. Riwera oraz szer. Masakratora. 
Oceny opanowania śmigłowca nie podlegają szer. Riten i szer. Evan za nieukończenie szkolenia.
Przeczytano przez
kurczak, coopers, suciovip, Born2Steal