4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 21.08.2015r. ROZKAZ Nr 2/2015 
z dnia szkoleniowego 20.08.2015r.


1. Tematy zagadnień:
,,Manewry taktyczne - pilot śmigłowca transportowego UH60M"

2. Cele zagadnień:
a) zapoznać:
- pilotów z maszyną UH60M
- pilotów z liną desantową

b) sprawdzić: 
- reakcje pilotów na kontakt z obroną PLOT

c) doskonalić:
- umiejętność dynamicznego podchodzenia do lądowania
- latanie w szyku
- latanie na niskim pułapie

3. Lista obecnych na szkoleniu:
- płk Kurczak
- plut. Riwer
- szer. Evan
- szer. Riten

4. Poziom oraz przebieg realizacji zagadnień:
  ,,Manewry taktyczne - pilot śmigłowca transportowego UH60M"
    Manewry przebiegły zgodnie z hormonogramem. Wszystkie cele i założenia zostały zrealizowane. Poziom wyszkolenia pilotów był zaskakująco wysoki, dzięki czemu sprawniej przechodzili do następnych zagadnień, a manewry mogły trwać krócej. Przy takim poziomie wyszkolenia piloci spokojnie mogą brać udział w misjach jako pilot UH60M.

   Ocena opanowania śmigłowca UH60M:
- płk Kurczak: 6/10
- plut. Riwer: 7/10
- szer. Riten: 8/10
- szer. Evan: 8/10

5. Uwagi:
U szer. Ritena występował problem z łącznością - nie słyszał komunikatów na radiu.
Upominam st. kpr. Budka oraz st.kpr. Kryngeera za niestawienie się na manewrach.
Przypominam, że MANEWRY są obowiązkowe dla wszystkich pilotów. Zwolnienia z nich wystawia SD. Ze względu na okres wakacyjno - urlopowy nie będzie upomnień dla: kpr. Pabla, st. kpr. Marka.
Kpr. Coopers oraz plut. Kuba usprawiedliwieni.
Przeczytano przez
kurczak, coopers, suciovip, Born2Steal