4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 18.08.2015r. 

ROZKAZ DZIENNY Nr 29/2015 
z dnia 17.08.2015r. 3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przłożonych:


  W dniu 20.08.2015r. odbędzie się zebranie Sztabu Dowodzenia 4DSR. W związku z powyższym członkowie SD sa odsunięci tego dnia od zadań bojowych. Nie wyklucza to jednak rozgrywania misji bojowych lub strzelnic przez resztę stanu osobowego. Jako dpowiedzialnych w tym zakresie wyznaczam:
- st. kpr. Budek
- plut. Riwer

4. Sprawy personalne
4.3 Przeniesienia wewnątrz jednostki:


-st.szer. Reet
W/w żołnierz zostaje oddelegowany do Sił Rezerwowych wchodzących w struktury 4DSR na czas nieokreślony. Ponadto, zwalniam żolnierza z płacenia comiesięcznych składek.


6. Sprawy szkoleniowe:
   Wyciąg z rozkazu szkoleniowego 1/2015 z dnia 15.08.2015r
  Wyniki strzelań bojowych z 5,56mm kbs Beryl                                B1                   B2                     B3

-st.kpr. Budek                                                                                   45s                 38s                    33s
-st.szer. Panczo                                                                                42s                 35s                    ---
-szer. Gryfin                                                                                      113s               60s                    37s     
-szer. Will                                                                                          41s                 33s                    46s                                                                  
-szer. Riten                                                                                       61s                 39s                    53s
-szer. Valvi                                                                                        70s                80s                     53s 
  
   Wyciąg z rozkazu szkoleniowego 1/2015 z dnia 15.08.2015r
   Lista obecności na szkoleniu ,,Manewry taktyczne":

- mjr Grippen
- st.kpr. Budek
- st.szer. Panczo
- szer. Gryfin
- szer. Will
- szer. Riten
- szer. Valvi
 
9. Inne sprawy.

 Żołnierskie podziękowanie za staranne wykorzystanie czasu sobotniego (15.08.2015), za wkład włożony w strzelania bojowe oraz manewry taktyczne.
 
 W zwiazku z dziwnymi informacjami spływajacymi do SD ws. potencjalnych rekrutów okreslam schemat postepowania dla calego stanu osobowego:
 - podanie 
 - oczekiwanie na rozmowę i rozpatrzenie podania
 - instrukcja instalacji modów
 - szkolenie podstawowe.
Schemat realizować zgodnie z wytycznymi TYLKO we współpracy z SD. Zabraniam pomijac chocby jednego punktu schematu. Pozwoli to uniknac niepotrzebnych nieporozumien.

z-ca DOWODCY
Przeczytano przez
suciovip, coopers, kurczak, Born2Steal, Masakrat0r