4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 03.08.2015r. 

ROZKAZ DZIENNY Nr 27/2015 
z dnia 03.08.2015r. 3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przełożonych.

-płk Kurczak
-mjr. Knifcio


W/w żołnierze powrócili ze szkolenia poligonowego w m. Orzysz po uczestnictwie w szkoleniu pod kryptonimem ,,COMBAT ALERT  7". W/w żołnierze złożyli stosowne meldunki po odbyciu ćwiczeń. W związku z powyższym dowodzenie w strukturach 4DSR przejmuje płk. Kurczak.

4. Sprawy personalne:
4.2. Przybycia ewidecyjne:

-szer. Will
-szer. Gryfin
-szer. Riten
W/w żołnierzowi nadaje status rekruta w strukturach Sił Zbrojnych 4DSR.

5. Podróże służbowe, urlopy, zwolnienia z zajęć:


-mjr Knifcio
W/w żołnierza kieruję na urlop wypoczynkowy w dniach 1.08.2015r - 31.08.2015r. Po odbyciu urlopu nakazuję stawienie się do jednostki celem zameldowania przybycia.

6. Sprawy szkoleniowe


Zgodnie z nowymi wytycznymi Sztabu Dowodzenia 4DSR, nowi żołnierze po szkoleniu z mechaniki i sprzętu zobowiązani są do udziału w manewrach taktycznych organizowanych 2 razy w miesiącu. Poleca się stawić na przynajmniej jeden z dwóch wyznaczonych wcześniej terminów.
Żołnierze rekruci objęci nowymi zasadami są:
-szer. Will
-szer. Gryfin
-szer. Riten

9. Inne sprawy.

 Zgodnie z zarządzeniem płk-a Kurczak ogłasza się pierwsze przypomnienie o zebraniu, które przypada na dzień 5 września 2015 roku na godzine 20.00. Stawiennictwo obowiązuję każdą jednostkę wcieloną w strukturę 4DSR.  


z-ca DOWODCY
Przeczytano przez
kurczak, suciovip, coopers, Born2Steal, Vexus