4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 01.07.2015r. 

ROZKAZ DZIENNY Nr 26/2015 
z dnia 01.07.2015r. 2.Sprawy dyscyplinarne:
2.1 Wyrożnienia i awanse:

-st.kpr. Riwer
W zwiazku z wysokim zaangazowaniem w rozwoj dywizji 4DSR w/w żołnierzowi nadaje wyższy stopien wojskowy -plutonowy- zgodnie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przełożonych.

-płk Kurczak
-mjr. Knifcio


W/w żołnierze zostają skierowani do m. Orzysz celem uczestniczenia oraz reprezentowania 4 Dywizji Szybkiego Reagowania w cwiczeniu grup paramilitarnych oraz grup ASG pod kryptonimem ,,COMBAT ALERT 7". W zwiazku z powyzszym na czas podrozy sluzbowej dowodztwo w 4DSR przejmuje mjr Grippen.      

4. Sprawy personalne:
4.2. Przybycia ewidecyjne:

-szer. Evan
W/w żołnierzowi nadaje status rekruta w strukturach Sił Zbrojnych 4DSR.

7. Sprawy finansowe.

Decyzją Sztabu Dowodzenia z dn. 30.06.2015r. na okres 1.07.2015r - 31.08.2015r. czlonkowie 4 Dywizji Szybkiego Reagowania sa zwolnieni z oplat za serwer na okreslony wyzej czas.  Mimo tej wakacyjnej przerwy i odetchnienia zachecamy do odwiedzania TS'a. Tam zawsze znajdzie sie czas na wspolna gre.
   


z-ca DOWODCY
Przeczytano przez
coopers, Born2Steal, kurczak, suciovip, zamotany, Masakrat0r, Vexus