4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 09.05.2018r. 


ROZKAZ DZIENNY Nr 5/2018
z dnia 06.03.2018r. 

 3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przełożonych. 
 
  Wprowadzam zmiany w strukturze Sztabu Dowodzenia:
   - przywracam st. chor. szt. Kurczaka do Sztabu Dowodzenia
   - następuje przekształcenie Sztabu Dowodzenia, wszyscy członkowie SD czyt. płk Will, mjr. Moras i st. chor. szt. Kurczak od dnia 06.05.2018 nabywają                 równe prawa w zakresie dowodzenia dywizją.

 4. Sprawy personalne: 
  
  4.1. Przybycia ewidencyjne; 
   - szer. saranN
     W/w żołnierzowi nadaję stopień wojskowy -szeregowy- oraz wcielam do grona rekrutów stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR;
   - szer. Majkim
     W/w żołnierzowi nadaję stopień wojskowy -szeregowy- oraz wcielam do grona rekrutów stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR;


  4.2 ubycia ewidencyjne; 
   - szer. Stivi
     Z w/w żołnierzem rozwiązuję stosunek służbowy w strukturach Sił Zbrojnych 4DSR;
   - szer. Ventur 
     Z w/w żołnierzem rozwiązuję stosunek służbowy w strukturach Sił Zbrojnych 4DSR;


 4.3. Przeniesienia wewnątrz jednostki; 
   - płk Will
    Degraduję się na stopień majora i wcielam się w skład równouprawnionego SD stosownie do potrzeb SZ 4DSR;
   - st. chor. szt. Kurczak
    W/w żołnierza przywracam do stałej służby, wcielam w skład SD i nadaję stopień majora stosownie do potrzeb SZ 4DSR;
   - mjr Grippen
    W/w żołnierza przywracam do służby i wcielam w skład Rady Dywizji oraz nadaję stopień kapitana stosownie do potrzeb SZ 4DSR;
   
 7. Sprawy finansowe. 
  - przypominam o wpłacaniu zaległych składek członkowskich.
Przeczytano przez
suciovip, Peter, Zielony, kondziuqx, Masakrat0r, kurczak, Born2Steal, Vexus, coopers, Majki