4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 16.03.2018r. 


ROZKAZ DZIENNY Nr 4/2018
z dnia 15.03.2018r. 

 2. Sprawy dyscyplinarne. 
  - mjr Moras
   W/w żołnierzowi nadaję odznaczenia:
   - odznaka dowódcy drużyny - poziom srebrny
   - odznaka instruktora - poziom srebrny
 
 3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przełożonych. 
 
  Wprowadzam zmiany w strukturze Sztabu Dowodzenia:
   - zwalniam mjr. Grippena z pełnienia obowiązków w Sztabie Dowodzenia oraz pozbawiam wspomnianego żołnierza przywilejów powiązanych z tą funkcją;
   - przydzielam mjr. Morasa na stanowiska zastępcy dowódcy oraz członka Sztabu Dowodzenia.

 4. Sprawy personalne: 
  
  4.1. Przybycia ewidencyjne; 
   - szer. Szerszen
     W/w żołnierzowi nadaję stopień wojskowy -szeregowy- oraz wcielam do grona rekrutów stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR;
   - szer. Stivi
     W/w żołnierzowi nadaję stopień wojskowy -szeregowy- oraz wcielam do grona rekrutów stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR;
   - mjr Moras
     W/w żołnierza wcielam do grona członków stałej służby stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR.
   
 4.2 ubycia ewidencyjne; 
   - szer. Zbuj
     Z w/w żołnierzem rozwiązuję stosunek służbowy w strukturach Sił Zbrojnych 4DSR;
   - mjr Grippen
     Z w/w żołnierzem rozwiązuję stosunek służbowy w strukturach Sił zbrojnych 4DSR na prośbę zainteresowanego.

 4.3. Przeniesienia wewnątrz jednostki; 
   - mjr Moras
     W/w żołnierza powołuję na członka Sztabu Dowodzenia oraz na zastępcę dowódcy stosownie do potrzeb SZ 4DSR;
   - kpr. Kapsel
     W/w żołnierza przywracam do stałej służby stosownie do potrzeb SZ 4DSR.
   
 4.11. Wyznaczenia na stanowiska; 
   - mjr Moras 
     W/w żołnierza przydzielam do opieki nad szkoleniami medycznymi oraz nadaję stopień majora stosownie do potrzeb SZ 4DSR;
   - kpr. Kapsel
     W/w żołnierza przydzielam do opieki nad szkoleniami z zakresu lotnictwa śmigłowcowego stosownie do potrzeb SZ 4DSR.

 7. Sprawy finansowe. 
  - przypominam o wpłacaniu zaległych składek członkowskich.
 DOWÓDCA
 płk Will
Przeczytano przez
Peter, Vexus, coopers, kurczak, Born2Steal, Zielony, suciovip, kondziuqx, Masakrat0r