4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 15.03.2018r. 


ROZKAZ Nr 2/2018
z dnia szkoleniowego 09.03.2017r. 


1. Tematy zagadnień:
"Szkolenie Zurbanizowane"


2. Cele zagadnień:
a) zapoznać:
 - podstawy przemieszczania się oraz komunikacji w mieście
 - techiniki pokonywania przepustów (dużych, małych) oraz skrzyżowań, skoku na drugą stronę ulicy 
 - podstawy działania i pokonywania terenu zurbanizowanego w dwóch drużynach
b) sprawdzić:
 - nie dotyczy 
c) doskonalić:
 - nie dotyczy


3. Lista obecnych na szkoleniu:
 - płk Will (instruktor)
 - ppor. Pablo
 - ppor. Vexus
 - mł. chor. Suciovips
 - plut. Coopers
 - kpr. Kapsel
 - kpr. Puklerz
 - szer. Hussaryah
 - szer. Martenz4. Poziom oraz przebieg realizacji zagadnień:
Szkolenie odbyło się według harmonogramu. Obecni na szkoleniu bardzo sprawnie przyswajali materiał ujęty w planie szkoleniowym.


5. Uwagi
 - nie dotyczy
Przeczytano przez
Peter, Vexus, coopers, kurczak, Born2Steal, Zielony, suciovip, kondziuqx