4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 05.03.2018r. 


ROZKAZ DZIENNY Nr 3/2018
z dnia 03.03.2018r. 

2. Sprawy dyscyplinarne. 
  - płk Kurczak
    W/w żołnierzowi nadaję odznaczenia:
     - prawdziwy żołnierz - poziom złoty
  - mjr Grippen
    W/w żołnierzowi nadaję odznaczenia:
     - prawdziwy żołnierz - poziom złoty
   - st. sierż. Pablo 
    W/w żołnierzowi nadaję odznaczenia:
     - prawdziwy żołnierz - poziom srebrny
  - sierż. Suciovips
    W/w żołnierzowi nadaję odznaczenia:
     - prawdziwy żołnierz - poziom brązowy
  - st. sierż. Will
    W/w żołnierzowi nadaję odznaczenia:
    - odznaka dowódcy drużyny - poziom srebrny
    - odznaka instruktora - poziom srebrny
    - odznaka ukończenia szkolenia Teren Zabudowany - poziom srebrny
  - plut. Vexus
    W/w żołnierzowi nadaję odznaczenia:
    - prawdziwy żołnierz - poziom srebrny
    - odznaka medyka - poziom srebrny
  - plut. Zielony
    W/w żołnierzowi nadaję odznaczenia:
    - prawdziwy żołnierz - poziom srebrny
    - odznaka celowniczego karabinu maszynowego - poziom srebrny 
  - plut. Panczo
    W/w żołnierzowi nadaję odznaczenia:
    - prawdziwy żołnierz - poziom srebrny
    - odznaka strzelca - poziom brązowy
    - odznaka celowniczego granatnika ppanc. - poziom złoty
    - odznaka ukończenia szkolenia Manewry Taktyczne - poziom srebrny
    - odznaka ukończenia szkolenia Sygnały dowodzenia - poziom brązowy
 
 3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przełożonych. 
  - ogłaszam przejęcie dowodzenia w dniu 03.03.2018 roku po płk. Kurczaku 
  - na potrzeby dywizji formuję nową strukturę o nazwie Rada Dywizji, podległej Sztabowi Dowodzenia, której celem będzie wsparcie organów zarządzania          w sprawach decyzyjnych oraz organizacyjnych.


 4. Sprawy personalne: 
  
  4.1. Przybycia ewidencyjne; 
   - szer. HussaryahPL
     W/w żołnierzowi nadaję stopień wojskowy -szeregowy- oraz wcielam do grona rekrutów stosownie do potrzeb Sil Zbrojnych 4DSR.
   
   - szer. Zbuj
     W/w żołnierzowi nadaję stopień wojskowy -szeregowy- oraz wcielam do grona rekrutów stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.

  
  4.2 ubycia ewidencyjne; 
    - szer. Vaper
    - szer. Alex
    - szer. Dawii132
    - szer. Soviet
    - szer. Blaku12
     Z w/w żołnierzami rozwiązuję stosunek służbowy w strukturach Sił Zbrojnych 4DSR.
      
   4.3. Przeniesienia wewnątrz jednostki; 
   - st. sierż. Will 
    Przejmuję dowodzenie, tym samym nabywam stopień pułkownika stosownie do potrzeb SZ 4DSR.
 
  - płk Kurczak
    W/w żołnierza przenoszę do Sił Rezerwowych 4DSR oraz nadaję stopień starszy chorąży sztabowy, tym samym zwalniam w/w żołnierza z pełnienia funkcji  dowódcy na prośbę zainteresowanego.
  
  - sierż. Kondziuqx
     W/w żołnierza przenoszę do Sił Rezerwowych 4DSR.
   
  - st. sierż. Pablo
  - plut. Vexus
   W/w żołnierzy powołuję na członków Rady Dywiziji stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych 4DSR.
 
  4.11. Wyznaczenia na stanowiska; 
   - st. sierż. Pablo
     W/w żołnierza wyznaczam do opieki nad projektem misji szkoleniowych oraz nadaję stopień podporucznika stosownie do potrzeb SZ 4DSR.
    
  - plut. Vexus
     W/w żołnierza wyznaczam do opieki nad forum grupowym, kalendarzem wydarzeń i listą obecności oraz nadaję stopień podporucznika stosownie do               potrzeb SZ 4DSR.
   
  - plut. Panczo 
   W/w żołnierzowi nadaję stopień sierżant stosownie do potrzeb SZ 4DSR.
  
  - plut. Zielony
   W/w żołnierzowi nadaję stopień sierżant stosownie do potrzeb SZ 4DSR.
 
  - sierż. Suciovips
   W/w żołnierzowi nadaję stopień młodszy chorąży stosownie do potrzeb SZ 4DSR.
  
6. Sprawy szkoleniowe. 
  - mł. chor. Masakrator
  - sierż. Kondziuqx
  - st. kpr. Faraz
  - kpr. Kapsel
  - kpr. Luni
   W/w żołnierze nie wzięli udziału w Manewrach Taktycznych w miesiącu LUTY 2018, w związku z tym nie dopuszczam ich do działań bojowych do                       momentu stawienia się na kolejnych manewrach.
  - st. sierż. Kudłaty
  - plut. Zielony
  - plut. Coopers
   W/w żołnierze zostają warunkowo dopuszczeni do działań bojowych w miesiącu MARZEC 2018.


  - kalendarz na miesiąc MARZEC 2018 został uzupełniony, przypominam o obowiązkowych manewrach raz w miesiącu.

7. Sprawy finansowe. 
  - przypominam o wpłacaniu zaległych składek członkowskich.


DOWÓDCA
płk Will
Przeczytano przez
Peter, Vexus, kurczak, kondziuqx, suciovip, coopers, Zielony, Max_Killer, Born2Steal, Masakrat0r