4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 31.01.2018r. 


ROZKAZ DZIENNY Nr 2/2018
z dnia 30.01.2018r. 


4. Sprawy personalne:
 4.1. Przybycia ewidencyjne; 

 - szer. Alex
   W/w żołnierzowi nadaję status rekruta stosownie do potrzeb SZ 4DSR.

 - kpr. Puklerz
  W/w żołnierza przywracam do służby w SZ 4DSR.

4.2. Ubycia ewidencyjne; 
  - szer. Boim
  - szer. Vesemir
W/w żołnierzom przerywam okres rekrutacyjny oraz zwalniam z pełnienia służby w SZ 4DSR z powod
u braku aktywności.

 - kpr. Bobas
W/w żołnierza zwalniam z pełnienia służby w SZ 4DSR.

6. Sprawy szkoleniowe. 
6.1. Od miesiąca lutego wznawiamy MANEWRY oraz szkolenia specjalistyczne.

7. Sprawy finansowe. 
 Przypominam o regularnym uiszczaniu składek. 
Przeczytano przez
Vexus, kurczak, kondziuqx, Masakrat0r, suciovip, Peter, Zielony, Max_Killer, coopers, Born2Steal