4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 19.01.2018r. 


ROZKAZ DZIENNY Nr 1/2018
z dnia 19.01.2018r. 


2. Sprawy dyscyplinarne. 

sierż. Will
W/w żołnierzowi nadaje wyższy stopień wojskowy -st. sierżant- stosownie do potrzeb SZ 4DSR.

plut. Kondziuqx
   W/w żołnierzowi nadaje wyższy stopień wojskowy -sierżant- stosownie do potrzeb SZ 4DSR.

st. kpr. Panczo
st. kpr. Vexus
   W/w żołnierzom nadaje wyższy stopień wojskowy -plutonowy- stosownie do potrzeb SZ 4DSR.

4. Sprawy personalne:
 4.1. Przybycia ewidencyjne; 

 - szer. Vaper
 - szer. Blaqu12
 - szer. Soviet
   W/w żołnierzom nadaje status rekruta stosownie do potrzeb SZ 4DSR.


4.2. Ubycia ewidencyjne; 
  - szer. Nick
W/w żołnierza zwalniam z pełnienia służby w SZ 4DSR z powod
u braku aktywności.

4.3. Przeniesienia wewnątrz jednostki:
  - st. kpr. Vexus
  W/w żołnierza przenoszę do Stałej Służby.

 - mł. chor. Massakrator
  W/w żołnierza przenoszę do Sil Rezerwowych 4DSR.

6. Sprawy szkoleniowe. 
6.1. Od miesiąca lutego wznawiamy MANEWRY oraz szkolenia specjalistyczne.
Przeczytano przez
kurczak, Vexus, Masakrat0r, suciovip, Zielony, kondziuqx, coopers, Born2Steal, Moras