4 Dywizja Szybkiego Reagowania - 31.08.2017r. 


ROZKAZ DZIENNY Nr 11/2017
z dnia 31.08.2017r. 

2. Sprawy dyscyplinarne. 
      - szer. Wojtas 
      - szer. Bielik
     W/w żołnierzom przerywam okres rekrutacyjny. Jednocześnie nadaje wyższy stopień wojskowy -starszy szeregowy - i wcielam do stałej służby.

3. Wyciągi z rozkazów zarządzeń wyższych przełożonych:
Po okresie wakacyjnym rekrutacja została ponownie wznowiona. 

4. Sprawy personalne: 
  4.1. Przybycia ewidencyjne; 
      -szer. Tecin
      -szer. HRO
      -szer. gruszki
     W/w żołnierzom nadaje status rekruta stosownie do potrzeb SZ 4DSR.

  4.2. Ubycia ewidencyjne
  -kpr. Komes
Z w/w żołnierzami rozwiązuje stosunek służbowy w SZ 4DSR.

4.3. Przeniesienia wewnątrz jednostki:
  - kpr. Avius
  - st. szer. Bielik
  W/w żołnierza przenoszę do Sił Rezerwowych 4DSR.

6. Sprawy szkoleniowe. 
Po okresie wakacyjnym zostają przywrócone obowiązkowe MANEWRY. 

7. Sprawy finansowe.
  7.1 Przypominam żołnierzom stałej służby o uiszczaniu składek.
  7.2 Zwalniam z opłacania składek mjr Grippena.

8. Sprawy logistyczne. 
  8.1 Nowe plecaki są już w do odbioru w WOGu.
  8.2 Rozpoczął się przetarg na dostawę 10 myśliwców MIG 29.
  8.3 Przetarg na dostawę terenowego samochodu ciężarowego do przewozu ładunków, ludzi i paliwa został rozstrzygnięty. Wygrała firma IVECO, większość ciężarówek już zajmuje miejsce w PST.
Przeczytano przez
kondziuqx, kurczak, Masakrat0r, suciovip, Zielony, Peter, Max_Killer, coopers, Vexus, Born2Steal