4 Dywizja Szybkiego Reagowania -08.07.2017r. 

ROZKAZ DZIENNY Nr 10/2017
z dnia 08.07.2017r. 3. Wyciągi z rozkazów zarządzeń wyższych przełożonych:
Na okres wakacyjny rekrutacja do jednostki jest zawieszona. Wszystkie podania złożone w tym czasie nie będą rozpatrywane, nastąpi to z dniem 1 września gdy rekrutacja zostanie znów otwarta.

4. Sprawy personalne: 
  4.1. Przybycia ewidencyjne; 
      -kpr. Panczo
    W/w żołnierzom przywracam do służby w strukturach 4DSR oraz nadaje stopień kapral stosownie do potrzeb SZ 4DSR.

  4.2. ubycia ewidencyjne; 
      - szer. kermit
Z w/w żołnierzami rozwiązuje stosunek służbowy w SZ 4DSR z powodu braku jakiejkolwiek aktywności.

6. Sprawy szkoleniowe. 
W okresie wakacyjnym nie będą prowadzone MANEWRY oraz szkolenia specjalistyczne.

7. Sprawy finansowe.
Tradycyjnie, w okresie wakacyjnym każdy żołnierz jest zwolniony z uiszczania składek członkowskich.
Przeczytano przez
Born2Steal, suciovip, Zielony, coopers, Vexus, kondziuqx, Masakrat0r, Max_Killer, kurczak