ROZKAZ DZIENNY Nr 20/2016
z dnia 25.11.2016


1. Sprawy dyscyplinarne. 
     kpt. Grippen
     kpt. Mefi
     por. kurczak
     ml. chor. Masakrator
     st. sierż. SevGear
     plut. Will
     kpr. Kudłaty
     kpr. Faraz
     st. szer. Komes
     st. szer. Maximus
     st. szer. Vexus
     st. szer. Zielony

Wyżej wymienionym żołnierzom udzielam pochwały za udział oraz godne reprezentowanie dywizji podczas Joint Ops "Good Morning" z dnia 19.11.2016. 

Dodatkowo odznaczam:
    st. sierż. SevGeara brązową odznaką "prawdziwego żołnierza" za wyjątkowe sprawowanie, 
    kpr. Kudłatego brązową odznaką działonowego operatora,
    st. szer. Maximusa brązową odznaką kierowcy pojazdów kołowych,
za pokazanie wybitnych umiejętności obsługi wozu oraz wspaniałej współpracy, która pozwoliła im nie tylko, jako jedynym, zachować wóz w sprawności do końca operacji, ale również zniszczyła trzy nieprzyjacielskie czołgi oraz wielokrotnie ratowała żołnierzy z opresji. 
 
3. Wyciągi z rozkazów lub zarządzeń wyższych przełożonych. 
  1. Ktp. Grippen przekazuje dowodzenie płk. Mefiemu.
  2. Dnia 10.12.2016 odbędzie się Joint Ops "Święty". Więcej informacji będzie przekazanych w odpowiednim czasie.

4. Sprawy personalne: 
  1) przybycia ewidencyjne; 
      - szer. Dima
  2) przeniesienia wewnątrz jednostki; 
      - kpt. Grippen zostaje odwołany z pełnionych stanowisk
      - por. Kurczak zostaje odwołany z pełnionych stanowisk
  3) skierowania do różnego rodzaju szkół, ośrodków szkolenia, na kursy itp.; 
      - ml. chor. Masakrator zostaje skierowany na szkolenie dowódców
      - plut. Will zostaje skierowany na szkolenie dowódców
      - kpr. Kudłaty zostaje skierowany na szkolenie dowódców
  4) inne ubycia czasowe;
      - kpt. Grippen z przyczyn osobistych zostaje wysłany na urlop na czas nieokreślony
  5) wyznaczenia na stanowiska; 
      - por. kurczak zostaje mianowany oficerem ds. taktyki zielonej
      - ml. chor. Masakrator zostaje mianowany podoficerem ds. lotnictwa
      - st. sierż. SevGear zostaje mianowany podoficerem ds. wojsk pancerno-zmechanizowanych
      - plut. Will zostaje mianowany podoficerem ds. taktyki czarnej
      - kpr. Kudłaty zostaje mianowany podoficerem ds. technicznych misji

6. Sprawy szkoleniowe. 
  - w związku z nagłym urlopem kpt. Grippena odwołuje się wszystkie zajęcia w dniach roboczych. W przypadku zebrania wystarczającej liczby chętnych, zostanie rozegrana misja bojowa bądź szkoleniowa.

Dowódca
płk. Mefi
Przeczytano przez
Mefi, kurczak, Masakrat0r, coopers, suciovip, Vexus, Faraz, Born2Steal, Zielony, kondziuqx