Ocena wątku:
 • 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Regulamin 4DSR
#1
Exclamation 
§1 Wymagania rekrutacyjne

 1. Brak przynależności do innej grupy Arma3
 2. Wiek 17+
 3. Nick na forum taki sam jak w grze.
 4. Sprawnie działający mikrofon.
 5. Sprawnie działające słuchawki.
 6. TeamSpeak3 client
  • arma4dsr.pl (srv.arma4dsr.pl:9995 lub 188.165.227.177:9995)
  • zapasowy: f3f.voice24.pl
 7. Zapoznanie się z regulaminami:
  • Dywizja Arma3
 8. Oryginalna kopia gry Arma3 (podstawka)
 9. Zachowanie zgodne z Savoir-vivre.
 10. Rejestracja na forum 4DSR
§2 Postępowanie rekrutacyjne (etapy)

      1. Po zapoznaniu się z regulaminem 4DSR gracz składa podanie odpowiednim dziale na forum zgodnie z zawartym wzorem.
      2. Po otrzymaniu odzewu pod swoim podaniem gracz ma 7 dni na stawienie sie do rozmowy rekrutacyjnej.
      3. W przypadku niestawienia się na rozmowę rekrutacyjna podanie zostaje odrzucone.
      4. Rozmowa zostaje przeprowadzana na TeamSpeak'u 4DSR.
      5. Po uzyskaniu statusu rekruta gracz ma 14 dni na pobranie modyfikacji i stawienie się na szkolenie z podstaw Arma3, TFAR oraz ACE3.
      6. W przypadku niestawienia się na szkolenie podstawowe w wyznaczonym terminie, okres rekrutacyjny zostaje przerwany a gracz wydalony z 4DSR.


§3 Obowiązki rekruta

 1. Dołączenie do grupy Steam:
  • 4 Dywizja Szybkiego Reagowania,
 2. Aktywność na misjach i szkoleniach.
 3. Udział w Manewrach przynajmniej raz w miesiącu.
 4. Lojalność wobec wszystkich członków 4DSR.
 5. Zapisywanie się w kalendarzu na misje i szkolenia oraz inne wydarzenia.
 6. Pisanie o swoich dłuższych nieobecnościach na forum w odpowiednim do tego dziale.


§4 Szkolenia

 1. Zapisy, terminy szkoleń znajdziecie w aktualnościach na naszej stronie bądź w grupie steam
 2. Każdy żołnierz, aby wziąć udział w misji specjalnej musi odbyć szkolenie podstawowe,
 3. Do prowadzenia szkoleń upoważnieni są wyłącznie oficerowie 4DSR.
 4. Gdy instruktor mówi:
  • wszyscy przerywają swoje rozmowy i zaczynają go słuchać,
  • nie przerywamy instruktorowi, czekamy aż skończy swoją wypowiedź,
  • instruktor ma prawo przerwać czyjąś wypowiedź, nigdy odwrotnie,
  • instruktor ma prawo wyrzucić osobę niesubordynowaną z serwera A3 i TS3
 5. Kierowcami oraz pilotami w trakcie szkolenia są żołnierze z Przydziału Wojskowego.
 6.  Obowiązki żołnierza na szkoleniu:
  • Wykonywać polecenia instruktora i żadnych innych niż nakazane
  • Każdorazowe opuszczenie i przybycie do grupy szkolącej poprzedzić meldunkiem.
  • Dołączenie w czasie rozpoczętego szkolenia poprzedzić podejściem do instruktora z zapytaniem o pozwolenie dołączenia do szkoleniu.
  • Nie oddalać się z miejsca wyznaczonego przez instruktora.
  • Znać warunki bezpieczeństwa podczas strzelania.
  • Zachowywać się w sposób ogólnie przyjęty przez 4DSR.
  • Pobieranie uzbrojenia na sygnał instruktora.
 7. Prawa żołnierza na szkoleniu:
  • Zadawania pytań i sugestii na wyraźny sygnał instruktora.
  • Prowadzić rozmowy w miejscach gdzie nie ma oficerów i instruktorów lub za ich zgodą w ich obecności.


§5 Misje

 1. Przed misją:
  • Do misji mogą dołączyć tylko żołnierze po przejściu podstawowego szkolenia.
  • Zbiórka na misje odbywa się 30 min przed godziną wyznaczającą start misji, ogólnie przyjętą na godz. 19.30.
  • O godzinie 19.45 dowódca misji wyznacza żołnierzy na odpowiednie sloty.
  • Jako pierwsi miejsca zajmują dowódcy.
  • Dowódcy dobierają sobie skład w zależności od potrzeb i dostępnych żołnierzy
   • zakazuje się samowolnego zajmowania slotów,
   • po zajęciu przydzielonego slotu, jeżeli jest się gotowym do gry - "greenujemy",
  • Misja rozpoczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie zazwyczaj wyznaczoną na 20.00
  • Poleca się zrestartować komputer.
  • Żołnierz sprawdza czy ma zaktualizowane mody.
  • Włączenie gry odbywa się poprzez włączenie odpowiedniego, wcześniej przygotowanego lunchera 4DSR
  • Zakazuje się używania przezwisk brzmiących inaczej niż nick w grze.
  • Zmiana aktywacji mikrofonu na Push-to-talk.
  • Zmiana głośników na słuchawki.
 2. W trakcie misji
  • Od momentu wejścia na serwer (lobby) milkną wszystkie rozmowy nie związane z misją.
  • Po wejściu do okna mapy przez pierwszych parę minut nikt nic nie mówi, każdy w tym czasie czyta Briffing,
   • w przypadku braku Briffingu słuchamy wypowiedzi Mission Maker'a,
   • następnie głos zabiera przydzielony dowódca
   • po zapoznaniu się z Briffingiem i mapą "Bluforujemy" swoją gotowość do podjęcia misji.
  • Po wejściu do gry żołnierze nie ruszają się, 
   • na sygnał admina/dowódcy ustawiają się w szeregu i czekają na pierwsze rozkazy.
  • Każdy przezbraja się pod swoją klasę żołnierza zgodnie z Doktryną 4DSR,
   • rozkaz przezbrojenia wydaje tylko dowódca,
   • przezbrojenie nie może trwać dłużej niż 2 min.
  • Dozwolone jest używanie białych granatów dymnych bez uprzedniego rozkazu dowódcy podczas ostrzału,
   • zabrania się używać granatów dymnych koloru innego niż biały bez rozkazu dowódcy.
  • Na radiu mówimy krótko i treściwie,
   • częstotliwości/kanały radia dla strony mogą znajdować się na mapie,
   • używając sygnałów dowodzenia (nie dotyczy rekrutów).
  • Gdy dowódca mówi: 
   • wszyscy przerywają swoje rozmowy i zaczynają go słuchać,
   • nie przerywamy dowódcy, czekamy aż skończy swoją wypowiedź,
   • dowódca ma prawo przerwać czyjąś wypowiedź, nigdy odwrotnie,
   • dowódca ma zawsze racje.
  • Misje rozgrywane są na kanale >>Misja<<
  • Szkolenia rozgrywane są na kanale >>Szkolenie<<
  • Żołnierz ma obowiązek:
   • Uważnie słuchać dowódcy podczas odprawy drużyn przed misja. 
   • Znać cel misji oraz swoje zadania,
   • Znać stan swojego wyposażenia,
   • Wykonywać polecenia nakazane przez wyższych przełożonych,
   • Nie oddalać się z miejsca wyznaczonego przez przełożonego,
   • Meldować każdorazowo czasowe opuszczenie i przybycie do grupy,
   • Znać swoje miejsce w szyku marszowym i rozwiniętym,
   • Nie wdawać się w dyskusję z graczami z innych klanów,
   • Sugestie manewrów podsuwać tylko na wyraźny sygnał dowódcy drużyny,
   • Ograniczać nadawanie środkami łączności bez wyraźnej komendy do nadawania (wykryte cele, stan amunicji itp.),
   • Podczas manewrów wiedzieć gdzie się znajduje dowódca,
   • Wczuć się w klimat rozgrywki oraz swojej postaci oraz zachowywać się role-playing'owo.
  • Żołnierz ma prawo:
   • Zapytania się o oddalenie w uzasadnionym celu.
   • Pytania swojego dowódcy w sprawach dotyczących misji gdy ten wydzieli czas na takie pytania.
   • Do przypominania dowódcy, gdy ten przed wyruszeniem zapomni o ważnym elemencie na misje.
 3. Po misji:
  • Zabrania się strzelania, rzucania granatów itp.
  • Na koniec zgodnie z tradycją klanu dowódcy przedstawiają debriffing, 
   • W trakcie przemowy dowódcy panuje cisza zgodnie z §5.2.i.
  • Po zakończeniu misji każdy klika przycisk >>Disconect<< / >>Rozłącz<<.
  • Już zupełnie na koniec: skargi, wnioski, zażalenia, uwagi do Mission Makera na przyszłość.
  • W tym momencie następuje rozluźnienie sytuacji, można zacząć OffTopic.


§6 Stopnie i awanse

 1. Dostępne stopnie w 4 Dywizji Szybkiego Reagowania dla:
członka:
 • Szeregowy
 • Starszy szeregowy
 • Kapral
 • Starszy kapral
 • Plutonowy
 • Sierżant
 • Starszy sierżant
 • Młodszy chorąży
 • Chorąży
 • Starszy chorąży
 • Starszy chorąży sztabowy
Instruktora
 • Podporucznik 
 • Porucznik
 • Kapitan 
Sztabu Dowodzenia
 • Major
 • Podpułkownik
 • Pułkownik 
 • Przyznane stopnie wojskowe można zobaczyć:
 • Wymagania do awansu na wyższy stopień:
  • Zakończony okres rekrutacyjny w 4DSR,
  • Posiadanie niższego stopnia od stopnia do którego się przystępuje,
  • Postawa godna żołnierza


§7 Kary

 1. Niesubordynacja na misjach i szkoleniach jak i nie stosowanie się do niniejszego regulaminu może grozić:
  • upomnieniem,
  • kick z serwer A3/TS3
  • zawieszeniem do brania udziału w misji i szkoleniach,
   • na dwie misje i szkolenia,
   • na czas nieokreślony, aż do poprawy zachowania.
  • odesłaniem do ośrodka szkoleniowego, szpitala bądź psychiatry wojskowego
  • wyrzuceniem z 4DSR
§8 Siły Rezerwowe

 1. Żołłnież Sił Rezerwowych - Żołnierz będący w strukturze 4DSR, ale z powodu braku czasu lub planowanej dłuższej (nieokreślonej) nieobecności nie może regularnie realizować działań (misje/szkolenia).
 2. Rezerwista nie może przynależeć do żadnej grupy A3 oraz brać udziału w rozgrywkach z innymi klanami A3. 
 3. Dopuszczenie do rozgrywek możliwe jest tylko w przypadku ukończenia MANEWRÓW do 2 miesięcy wstecz.
 4. Na czas pełnienia służby w SR żołnierz traci swoje specjalizacje.
 5. Rezerwista jest zwolniony z opłat składkowych, lecz na prośbę przełożonych powinien móc wpłacić minimalnie równoważnik jednego miesiąca składkowego.
 6. Obowiązkiem żołnierzy SR jest stawianie się na TS parę razy w miesiącu jak również być na bieżąco ze sprawami dywizji (forum/witryna).
 7. Aby dostać się do SR żołnierz musi mieć stopień starszego szeregowego lub wyższy
§9 Inne

 1. Lista obecności na misjach i szkoleniach:
 2. Zakazuje się zmiany nicków na TS3
  • pozwala się dodać po nicku informację np:
  • Kurczak | będę za 5 min
  • Knifcio | z psem
 3. Wszelkie zgrzyty pomiędzy członkami dywizji staracie się rozwiązywać miedzy sobą, w razie braku jakiegokolwiek porozumienia miedzy stronami kierować się do Sztabu Dowodzenia.
 4. Sztab Dowodzenia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 5. Każdy członek 4DSR ma obowiązek czytać rozkazy i aktualności na naszej stronie
 6. Sprawy nie uwzględnione w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez Sztab Dowodzenia.
 7. Zabrania się rozpowszechniania treści własności intelektualnej 4DSR oraz jej członków bez zgody i wiedzy Sztabu Dowodzenia.


Ja, żołnierz 4 Dywizji Szybkiego Reagowania oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i przysięgam egzekwować go w sposób zdecydowany i stanowczy.
[Obrazek: baretka-staly_czlonek.png][Obrazek: baretka-sztab-silver.png][Obrazek: baretka-Instruktor-gold.png][Obrazek: baretka-prawdziwy_zolnierz-Gold.png][Obrazek: baretka-mission_maker-silver.png][Obrazek: baretka-dowodzenie-Silver.png]
[Obrazek: baretka-strzelec-silver.png][Obrazek: baretka-celowniczy_KM-brown.png][Obrazek: baretka-celowniczy_RPG-brown.png][Obrazek: baretka-pilot_smiglowca-brown.png][Obrazek: baretka-pilot_mysliwca-brown.png]
[Obrazek: baretka-sygnaly-silver.png][Obrazek: baretka-ukonczenie_manewrow-gold.png][Obrazek: baretka-medyk-silver.png]Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości