Sygnały dowodzenia
Prowadzący:  ppłk kurczak


ZE WZGLĘDU NA NISKĄ FREKWENCJĘ SZKOLENIE ZOSTANIE PRZENIESIONE NA NAJBLIŻSZE MOŻLIWE TERMINY, PROSZĘ ŚLEDZIĆ KALENDARZ .

 

PLAN PRACY

INSTRUKTORA NA PUNKCIE NAUCZANIA


I.ZAGADNIENIE: 

Sygnały dowodzenia - praktyka

                                                                                      
 
II. CEL:
−        doskonalić:  stosowanie sygnałów dowodzenia
−        sprawdzić: nabyta wiedzę "pod ogniem"
 
III. CZAS:    j.w. godz. 20:00
 
IV. MIEJSCE:  PR FATA, FOB
 
  
V. ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWO-TECHNICZNE:
- Uzbrojenie na stanie ćwiczących
- Amunicja Mk 44 bushmaster  30mm - 1200 sz
- Rosomak:    6 szt.
 
VII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:
- Nie jemy i nie pijemy w czasie szkolenia
- Nie oddajemy strzałów bez wyraźnej zgody instruktora
- Nie oddalamy się z miejsca ćwiczeń bez zgody instruktora
 - Wszystkie czynności wykonujemy na znak sygnał instruktora

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 - sprawdzenie obecności
-  przygotowanie wyposażenia i uzbrojenia 
-  wyjazd z bazy w konwojem
- rozjechanie się na kierunki działań 

 

OPRACOWAŁ


ppłk kurczak

Zapisy

Użytkownik usunięty 05.10.2018 16:29

Lesiu 05.10.2018 21:29

RoLL1n 06.10.2018 11:01