Aktualizacja techniczna serwera i paczki modyfikacji