godzina. 19 
Dla żołnierzy z wybraną specjalizacją.

Instruktor ppłk Moras
Zapisy

Moras 16.08.2018 12:34

WojtekP0L 16.08.2018 13:37

RoLL1n 16.08.2018 18:00