Rodzaj: Działania patrolowe
Miejsce: FOB Fata
Godzina zbiórki: 19.55
Godzina rozpoczęcia: 20.10
Dowódca: płk kurczak 
Minimalna liczba osób: -
Maksymalna liczba osób: bez ograniczeń
Możliwość dołączania osób w trakcie: TAK
Informacje dodatkowe: - 
Zapisy

RoLL1n 14.07.2018 22:18

Lesiu 15.07.2018 16:48

Użytkownik usunięty 15.07.2018 20:52

Użytkownik usunięty 16.07.2018 13:48