Rodzaj: Szkolenie saperskie
Miejsce: Ośrodek Szkolenia 4DSR Bornholm
Godzina zbiórki: 20.00
Godzina rozpoczęcia: 20.10
Instruktor: por kurczak 
Minimalna liczba osób: -
Maksymalna liczba osób: bez ograniczeń
Informacje dodatkowe: - 
Zapisy

Kamrob0 27.06.2018 20:56