Szkolenie obsługi karabinów wyborowych i sprzętu optycznego 
Vector 21, atrax, kestrel, 
Strzelanie wyborowe ( opcja lone wolf, opcja dwójka snajperska ) 

Dla pozostałych osób zajęcia z taktyki zielonej. 

Prowadzący : ppłk Moras
Zapisy

Moras 03.06.2018 13:52

Puklerz 03.06.2018 13:52

Born2Steal 03.06.2018 17:31

DaVidoSS 04.06.2018 21:15