Szkolenie dla kierowców i działonowych :
Prowadzący: kpr. luni

UWAGA!
Oczekuje się całego składu osobowego kierowców i działonowych na szkoleniu. 


PLAN PRACY
INSTRUKTORA NA PUNKCIE NAUCZANIA

I.ZAGADNIENIE:  
Szkolenie kierowców/działonowych pojazdów kołowych.
                                                                                      

II. CEL:
- opanowanie zasad bojowego zachowania się i indywidualnego działania na zajmowanym stanowisku  ( zasady komunikacji i zachowania się w pojazdach)
- przygotowanie do realizacji zadań ogniowych z wykorzystaniem etatowej broni strzeleckiej ( rodzaje, stany i dobór amunicji, kierowanie ogniem)
- opanowanie podstawowych umiejętności i przyswojenie wiedzy z zakresu szkolenia bojowego ( sprawdzian z wiedzy )

III. CZAS:    godz. 20:00

IV. MIEJSCE:  PR FATA - FOB
 
V. ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWO-TECHNICZNE:
- amunicja bojowa 120mm / 40 mm / 7.62 mm
- pojazdy znajdujące się na PST

VI. WARUNKI BEZPIECZEŃSTAWA:
- PODAM PRZY ROZPOCZĘCIU ZAJĘĆ.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 - sprawdzenie obecności, wykład teoretyczny, praca praktyczna na sprzęcie

 
  OPRACOWAŁ
pomocnik ds. panc-zmech
         kpr. luni
Zapisy

luni 03.02.2018 22:18

Użytkownik usunięty 04.02.2018 16:34

Martenz 13.02.2018 20:25