Manewry taktyczne
Prowadzący: Kurczak/Grippen/Will/Pablo

 

PLAN PRACY

INSTRUKTORA NA PUNKCIE NAUCZANIA


I.ZAGADNIENIE: 

Manewry taktyczne

                                                                                      
 
II. CEL:
−        zapoznać: z zasadami taktycznymi panującymi w 4DSR
-        zapoznać: z taktyką zielona
−        doskonalić:  umiejętności taktyki zielonej
−        sprawdzić: nabyta wiedzę taktyczna "pod ogniem"
 
III. CZAS:     12.01.2018 godz. 20:00
 
IV. MIEJSCE:  PR FATA, FOB
 
  
V. ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWO-TECHNICZNE:
- Uzbrojenie na stanie ćwiczących
- Amunicja karabinowa 5,56 mm:   3600 szt.
- Granaty dymne białe: 150 szt.
- KTO Rosomak
 
VII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:
-Nie jemy i nie pijemy w czasie szkolenia
-Nie oddajemy strzałów bez wyraźnej zgody instruktora
-Nie oddalamy się z miejsca ćwiczeń bez zgody instruktora

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 - sprawdzenie obecności
-  przygotowanie wyposazenia i uzbrojenia 
-  wykonywanie ćwiczeń zgodnie z harmonogramem zajęć

 

OPRACOWAŁ

p.o. d-cy


kpt. Grippen

Zapisy

Vexus 29.01.2018 16:12

Vaper 04.02.2018 16:34

Peter 04.02.2018 22:50

Puklerz 05.02.2018 00:33

kurczak 08.02.2018 12:30