Manewry Lotnicze
Prowadzący: płk. Kurczak, plut. Kondziuqx

 

PLAN PRACY

INSTRUKTORA NA PUNKCIE NAUCZANIA


I.ZAGADNIENIE: 

Manewry Lotnicze

                                                                                      
 
II. CEL:
−        zapoznać: z działaniami w powietrzu (taktycznymi i nie)
-         zapoznać: z zasadami użycia broni (weapon deployment)
−        doskonalić:  umiejętności latania i użycia broni
−        sprawdzić: umiejętności latania i użycia broni
 
III. CZAS:     02.02.2018, Piątek
 
IV. MIEJSCE:  CHERNARUS, Baza Lotnicza/Ośrodek Szkoleniowy

WYMAGA SIĘ OBECNOŚCI:
- Pilotów Śmigłowców
- Pilotów Myśliwców
- Kontrolerów JTAC
 
  
V. ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWO-TECHNICZNE:
- Uzbrojenie na stanie ćwiczących
- Samoloty F-16, MiG-29, A-10
- Śmigłowce Mi-24, Mi-17, AH-64, MH-6(M)
- Ciężarówki naprawcze i cysterny
- Atrapy pojazdów wroga (cele)
- Wszystkie materiały można znaleźć w Spisie Treści
 
VII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:
- Nie jemy i nie pijemy w czasie szkolenia
- Nie oddajemy strzałów bez wyraźnej zgody instruktora
- Nie oddalamy się z miejsca ćwiczeń bez zgody instruktora
- Na szkolenie przychodzimy w stanie trzeźwości umysłowej
- Nie spożywamy napojów alkoholowych oraz innych używek przed i wtrakcie szkolenia

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 - sprawdzenie obecności
-  przygotowanie wyposazenia i uzbrojenia 
-  wykonywanie ćwiczeń zgodnie z harmonogramem zajęć

 

OPRACOWAŁ:zastępca podoficera ds. Lotnictwa

plut. Kondziuqx

Zapisy

Użytkownik usunięty 02.02.2018 14:20

Vexus 29.01.2018 16:12

kurczak 31.01.2018 20:36