Rodzaj: FOB misja 1 i 2
Miejsce: FATA
Godzina zbiórki: 20:00
Godzina rozpoczęcia: 20:15
Dowódca: 
Minimalna liczba osób: 4
Maksymalna liczba osób: ograniczona slotami
Możliwość dołączania osób w trakcie: wedle uznania prowadzącego misje
Zapisy

kurczak 09.12.2017 23:27

Born2Steal 10.12.2017 00:26

Użytkownik usunięty 10.12.2017 12:11