Szkolenie ogień pośredni - JTAC :
Prowadzący: plut. Will/ płk kurczak
PLAN PRACY
INSTRUKTORA NA PUNKCIE NAUCZANIA
I.ZAGADNIENIE:  
Szkolenie: Ogień pośredni - JTAC (teoria)
                                                                                      
 

II. CEL:
−  zapoznać:
a) zasady prowadzenia - namierzania ognia pośredniego
b) sygnały dowodzenia ognia pośredniego

III. CZAS:     17.06.2017 godz. 20:00

IV. MIEJSCE:  Strzelnica 4DSR


V. ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWO-TECHNICZNE:
- Materiały szkoleniowe zostały udostępnione i znajdują się w SPISIE TREŚCI

VII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

PODAM PRZY ROZPOCZĘCIU ZAJĘĆ.

VIII. PRZEBIEG ZAJĘĆ:

- sprawdzenie obecności, 

- wykład teoretyczny


    

 OPRACOWAŁ:
Dowódca 4DSR

plk.  kurczak

Zapisy

Użytkownik usunięty 13.06.2017 12:33

Użytkownik usunięty 16.06.2017 18:51