Szkolenie zurbanizowane :
Prowadzący: plut. Will/ płk kurczak
PLAN PRACY
INSTRUKTORA NA PUNKCIE NAUCZANIA
I.ZAGADNIENIE:  
Szkolenie zurbanizowane 
                                                                                      
 

II. CEL:
−  zapoznać:
a) zasady poruszania się w mieście
b) sposoby przemieszczania się oraz manewry wykonywane w terenie zurbanizowanym

III. CZAS:     30.04.2017 godz. 20:00

IV. MIEJSCE:  CHERNORUŚ, Ośrodek Szkolenia Taktyki Czarnej 4DSR


V. ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWO-TECHNICZNE:
- ćwiczebny kompleks budynków dostosowany pod potrzeby szkolenia

VII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

PODAM PRZY ROZPOCZĘCIU ZAJĘĆ.

VIII. PRZEBIEG ZAJĘĆ:

- sprawdzenie obecności, 


- wykład teoretyczny


- praca praktyczna w grupach


    

    OPRACOWAŁ:
główny instruktor taktyki czarnej

plut. Will

Zapisy