Rodzaj: Misja Bojowa - Viva FIA
Miejsce: Stratis
Godzina zbiórki: 19.30
Godzina rozpoczęcia: 20.00-20-30
Zeus: Pablo
Instruktor/dowodca: Dowolny
Minimalna liczba osób: 6 + Zeus
Maksymalna liczba osób: 21
Zapisy

Vexus 01.06.2017 11:41

Użytkownik usunięty 01.06.2017 13:08